Vintage haul 2016

Vintage haul 2016

Vreau poză la uşa verde
Grisine, Sloop şi 3-4 ore de somn pe noapte. LUX

Instagram

Eşti superb, Septembrie

Looking for Something?